Αναζήτηση
 

Επεμβατικός Έλεγχος

Επεμβατικός Έλεγχος

Με τον όρο “επεμβατικός έλεγχος” χαρακτηρίζονται εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου που συνίστανται στη λήψη δείγματος αμνιακού υγρού ή πλακούντα από τη μητέρα, με χρήση πολύ λεπτής βελόνας. Συνήθως, ο επεμβατικός έλεγχος συνιστάται σε περιπτώσεις κυήσεων με αυξημένο κίνδυνο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες και γενετικά σύνδρομα ή για άλλα γονιδιακά νοσήματα όπως η μεσογειακή αναιμία και η κυστική ίνωση. Παρ’ ότι το ποσοστό ασφάλειας των επεμβατικών μεθόδων έχει αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με το παρελθόν, εντούτοις παραμένει ένα μικρό ποσοστό κινδύνου αποβολής. Για τον λόγο αυτό είναι κρίσιμο για τέτοιες εξετάσεις να επιλέγεται ο κατάλληλος εξειδικευμένος ιατρός.

Αμνιοπαρακέντηση

Κατά την αμνιοπαρακέντηση λαμβάνεται δείγμα αμνιακού υγρού από τη μήτρα που περιβάλλει το αναπτυσσόμενο έμβρυο, χρησιμοποιώντας μια λεπτή βελόνα. Αυτό το υγρό περιέχει κύτταρα που έχουν πέσει από το δέρμα, καθώς επίσης και από τις εκκρίσεις του εμβρύου. Αυτά τα κύτταρα περιέχουν γενετικό υλικό του μωρού (χρωμοσώματα).