Αναζήτηση
 

Βιοφυσικό Προφίλ

Yπερηχογραφήματα

Βιοφυσικό Προφίλ

Το βιοφυσικό προφίλ αποτελείται από το καρδιοτοκογράφημα ηρεμίας (N.S.T ή Non Stress Test) σε συνδυασμό με τον υπερηχογραφικό έλεγχο του εμβρύου (υπερηχογράφημα Ανάπτυξης-Doppler) και αποτελεί δοκιμασία αξιολόγησης της καλής κατάστασης του εμβρύου. Διενεργείται κατά κύριο λόγο στο 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και διαρκεί περίπου 30 λεπτά.

Κύριες ενδείξεις για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εξέτασης είναι:

 • Ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης του εμβρύου
 • Πρόωρη ρήξη των υμένων
 • Προεκλαμψία
 • Παράταση κύησης
 • Μειωμένη αντίληψη των κινήσεων του εμβρύου ή και απουσία τους
 • Προηγούμενος ενδομήτριος θάνατος
 • Παθήσεις της μητέρας (υπερθυρεοειδισμός, αιμοσφαιρινοπάθειες, ΣΔ τύπου 1, χρόνια νεφρική νόσος, ερυθηματώδης λύκος, αντιφωσφολιπιδαιμικό σύνδρομο)

Συνολικά αξιολογούνται πέντε παράμετροι:

 • To αμνιακό υγρό
 • Το καρδιοτοκογράφημα (NST)
 • Οι κινήσεις του εμβρύου
 • Οι «αναπνευστικές» κινήσεις
 • Ο τόνος του εμβρύου

Η βαθμολόγηση των παραμέτρων είναι 2 για τα φυσιολογικά ευρήματα και 0 για τα μη φυσιολογικά (Manning et al. 1980). Το τελικό άθροισμα της βαθμολογίας εκφράζει την ενδομήτρια κατάσταση. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να έχει ένα έμβρυο είναι 10 και η ελάχιστη 0.

Επίσης, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί σαν επιπλέον παράμετρος ο βαθμός ωρίμανσης του πλακούντα, καθώς ο γερασμένος πλακούντας σχετίζεται με αυξημένο ποσοστό περιγεννητικών επιπλοκών (Vitzileos et al. 1983). Σε αυτήν την περίπτωση η βαθμολογία του βιοφυσικού προφίλ κυμαίνεται από 0-12.

Μετά τη βαθμολογία της κάθε παραμέτρου χωριστά, οι βαθμοί αθροίζονται και προκύπτει η τελική βαθμολογία. Έτσι, άθροισμα βαθμών:

 • Μεγαλύτερο ή ίσο με 8 θεωρείται φυσιολογικό
 • Μεταξύ 4-6 σημαίνει ότι το έμβρυο πάσχει από κάποιο βαθμό υποξίας και συνήθως προγραμματίζεται τοκετός
 • Μικρότερο από 4 αποτελεί ένδειξη για άμεσο τοκετό